Waarom duurzaam afval scheiden bij Lune?

Onze visie

Duurzaam afval scheiden is niet alleen een kwestie van de juiste afvalbakken, maar vooral van een manier van denken en doen. Met als doel om uiteindelijk samen heel Europa bewust met afval te laten omgaan. Daarbij vinden we elke organisatie – klein of groot – even belangrijk. Want ook één geplaatste afvalunit levert al een bijdrage aan meer duurzaamheid. We houden de drempel dan ook bewust zo laag mogelijk. Nog voordat u überhaupt een bak bestelt of plaatst, bekijken we uw situatie grondig en komen we met een advies op maat. Als u vervolgens voor Lune kiest, kunt u rekenen op uitgebreide ondersteuning en begeleiding – voor, tijdens en na implementatie. Ook zorgen we met u voor heldere communicatie binnen uw organisatie, zodat iedereen snel vertrouwd raakt met duurzaam afvalmanagement. Onze aanpak is gebaseerd op onze 4 kernwaarden: design, efficiency, circulariteit en expertise.

Waarom duurzaam afval scheiden?

Duurzaamheid staat steeds hoger op de maatschappelijke agenda. Overheden, bedrijven en burgers zijn zich meer dan ooit bewust van de noodzaak om verstandig en efficiënt om te gaan met grondstoffen en afvalstromen. Zo verplicht het Landelijk Afvalbeheersplan 2 (2017-2021) de overheid om afval te scheiden en heeft de Rijksoverheid duurzaam afval scheiden voor zichzelf verplicht (afval scheiden bij de bron). Een voorbeeld dat inmiddels breed wordt nagevolgd.

De toenemende schaarste in grondstoffen maakt een transitie naar een circulaire economie noodzakelijk. Het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is bedoeld om dit proces te ondersteunen en te versnellen. Want het hergebruik van grondstoffen op hoog energetisch niveau en recycling zorgen samen voor minder CO2-uitstoot en verminderde druk op grondstoffen. Duurzaam afvalmanagement en afval scheiding spelen hierbij een belangrijke rol en de voordelen – ook voor u – zijn glashelder:

• U bespaart veel kosten. Minder afvoer van restafval betekent minder afvoerkosten. En centrale afvalinname in plaats van prullenbakken op de werkplek leidt tot minder schoonmaakkosten.
• U creëert bewustwording binnen uw (duurzame) organisatie door zichtbare afvalscheiding en u straalt dit ook naar buiten toe uit.
• U slaat een belangrijke pijler onder uw streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
• U scoort sneller punten in het kader van uw BREEAM-keurmerk.

De samenleving vraagt om duurzaam afval scheiden. Lune biedt futureproof oplossingen voor alle geledingen van die samenleving. Van overheden en gemeenten tot bedrijven en instellingen. Van scholen en universiteiten tot luchthavens en ziekenhuizen. Want precies daar kunnen wij met onze aanpak het verschil maken. Hoe en waarom? Dat hebben wij neergelegd in onze 4 kernwaarden: design, efficiency, circulariteit en expertise.

© 2020 Lune | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Offerte aanvragen?

Wilt u grote aantallen bestellen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen