• 20 juni 2022

3 miljard plastic bekertjes per jaar!

In Nederland wordt jaarlijks ruim 3 miljard plastic wegwerpdrinkbekers gebruikt en weggegooid, circa 12 miljoen per dag. Dit gaat over koffiebekertjes die helemaal of deels van plastic zijn, dus ook over bijvoorbeeld papieren bekers die een dun plastic laagje bevatten. Al deze bekertjes eindigen na één keer gebruik in de prullenbak en zijn vaak lastig recyclebaar, waardoor veel van het materiaal in de verbrandingsoven terechtkomt. Dit heeft natuurlijk een grote impact op het milieu en past niet in een circulaire economie.

In de Europese Richtlijn kunststofproducten voor eenmalig gebruik hebben de lidstaten afgesproken maatregelen te nemen om de schadelijke effecten van wegwerpplastic op het milieu te reduceren. Het gebruik van recyclebare bekers wordt verplicht en deze moeten ter plaatse goed worden ingezameld voor hoogwaardige recycling. Deze regeling creëert daarmee een circulair systeem van Re-Use en Recycling. De bekers worden apart opgevangen en komen retour voor hergebruik, of komen retour voor recycling. Op deze manier kan in potentie het aantal wegwerpbekers dat jaarlijks in de oven of op straat belandt, met miljarden worden verminderd.

Van wegwerpen naar hergebruik en minder afval! Lune biedt hiervoor dé oplossing die nu al volledig voldoet aan de toekomstige regelgeving omtrent de inzameling van koffiebekers. Onze afvalsystemen zijn modulair opgebouwd en hebben daardoor de mogelijkheid om, zowel voor- als achteraf, een zogeheten ‘bekerbuis’ aan het systeem toe te voegen. Hierdoor vang je tot 600 bekers op per systeem. Dit staat gelijk aan 10 reguliere afvalbakken zonder bekerbuis.

Bekers scheiden was nog nooit zo makkelijk!

 

Grafisch ontwerp 1609bold | Technische realisatie Sieronline B.V.